Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční Exultet

23. 4. 2011

 

 

 

 

 

 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného krále zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného krále,
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, svatá církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
V mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům boží zní ozvěnou té radosti!

Prosím vás tedy, drazí bratři a sestry,
když hledíte na tak jasné a požehnané světlo,
vzývejte spolu se mnou
milosrdného a všemohoucího Boha.
On, který mne bez mých zásluh laskavě připojil ke sboru jáhnů;
kéž mne naplní jasem svého světla
ať můžu zpívat chválu této svíce.